20.11.2013

Elinkeinojen kehittämisohjelman uudistaminen

Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja aluekehitysyksikkö on aloittanut kesäkuussa yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien kanssa Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelman päivittämisen vuosille 2014-2016. Päivitystyön toteutuksessa asiantuntijana toimii DHS Oy Audit Partners Lapin ELY-keskuksen Yritysten liiketoimintaosaamisen ja seudullisten yrityspalveluverkostojen kehittäminen Lapissa 2008–2013 -hankkeen rahoittamana.

Tämän sivun tarkoituksena on toimia vuorovaikutteisena alustana, jossa päivitystyöstä kiinnostuneet tahot voivat kommentoida uudistuksia suoraan blogiin tuoden esiin omia ideoitaan ja toivomuksiaan asioista, jotka tulisi ottaa huomioon elinkeinojen kehittämisohjelman päivitystyössä.

Uusimmat blogipäivitykset löytyvät sivun oikeasta reunasta "Blogin sisältö" -kohdan alta, jossa mm. tietoa Rovaniemen alueen nykytilasta, tilastoja väestöstä, yrityksistä ja toimialoista sekä työttömyydestä ja työllisyydestä. Sivuilla julkaistaan myös uusinta tietoa kehittämisohjelman sisällöstä, kuten esimerkiksi uusista työpajoissa määritellyistä kilpailukykytekijöistä ja niiden sisällöistä.

Kolmas ja viimeinen työpaja järjestettiin tiistaina 22.10. Joulukassa, kiitokset kaikille työpajoihin osallistuneille.

-Rovaniemen kaupunki/Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö

19.11.2013

Kilpailukykytekijöiden SWOT-analyysit

Alla olevat jokaisesta kilpailukykytekijästä tehdyt SWOT-analyysit pitävät sisällään organisaation sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, miten vahvuuksia voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja heikkouksia muuttaa vahvuuksiksi sekä miten tulevaisuuden mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään ja uhkia välttämään.

Kommentoi kilpailukykytekijöitä sekä niistä tehtyjä SWOT-analyysejä kommenttiosioon tai suoraan tekijöille sivun oikeassa laidassa olevien sähköpostiosoitteiden kautta. (Kuviot saa suuremmaksi klikkaamalla niitä.)

-Elinkeino ja aluekehitysyksikkö


 

 
 
 

18.11.2013

Kilpailukykytekijät

Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja aluekehitysyksikön 12.6. ja 20.9. järjestämien työpajojen pohjalta on Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelman kilpailukykytekijöiksi määritelty:

1. Maankäyttö ja toimintaympäristö

2. Osaaminen ja yhteistyö

3. Kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky

4. Markkinointi, myynti ja imago
 
Jokaisen kilpailukykytekijön alle kohdennetaan toimenpiteitä, jotka vahvistetaan lokakuun työpajassa. Samalla myös vahvistetaan toimenpiteiden toteutuksen vastuutahot.

Kommentoi yllä olevia kilpailukykytekijöitä ja ehdota toimenpiteitä niiden sisällöksi joko tekstin alla olevan kommenttiosion kautta tai sähköpostitse. Kaikki kommentit ja kehittämisehdotukset ovat tervetulleita.

Päivitetty 7.10.2013